Ke stažení

Informace pro účastníky našich kurzů

 

Informace k samostudiu a opakování:

anatomie – než půjdeš na kurz ZZA, podívej se na základní pojmy

dokumentace – zdravotnická dokumentace pro táborové zdravotníky

horečka– jak to vzniká a co s tím

hygiena– několik poznámek o hygieně a šíření onemocnění

lékárnička– táborová lékárnička a doporučené vybavení

onemocnění – běžná dětská onemocnění a co s nimi

péče o nemocné – stručně o péči o nemocné a podávání léků

povinnosti zdravotníka – povinnosti zdravotníka zotavovací akce

prevence – prevence úrazů při práci s dětmi

průjem– jak to vzniká a co s tím

stravovací– vybrané kapitoly z vyhlášky o veřejném stravování

vybranekapitolyprozza – běžná dětská onemocnění a co s nimi

vyhláška – vyhláška o zotavovacích akcích

zákon čk – zákon o červeném kříži

zákon – vybrané kapitoly ze zákona o ochraně veřejného zdraví

zvracení– co to je a co s tím