Jak se stát členem?

Velice si vážíme toho, že se chcete stát členem nebo dobrovolníkem Oblastního spolku Českého červeného kříže Praha 1, podílet se tak na fungování našeho spolku a přijmout za své principy mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Nabízíme Vám možnost vzdělávat se, věnovat se dobrovolnickým aktivitám nebo Vám poskytneme prostor pro vlastní seberealizaci, pokud přijdete se svým nápadem. Klíčovými tématy našeho spolku jsou první pomoc, příprava na mimořádné situace, dárcovství krve a aktivity pro děti a seniory.

Přispívající člen

Přispívající člen podporuje činnost našeho spolku pouze finančně. Z různých důvodů (časová zaneprázdněnost, vzdálenost bydliště, pobyt v zahraničí apod.) nemůže nebo nechce být v současné době činným členem. Přispívající členové jsou několikrát do roka e-mailem informováni o činnosti našeho spolku. Po vyplnění elektronické přihlášky níže obdržíte automaticky odeslaný e-mail, ve kterém naleznete pokyny k platbě. Minimální částka je 100 Kč za rok. Příspěvek od výše 1000 Kč (u fyzických osob) můžete uplatnit pro odečet ze základu daně z příjmů (více informací naleznete v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů).

Dobrovolník

Dobrovolníci jsou pravidelně informováni o možnostech dobrovolnické práce. Neplatí žádné členské příspěvky. Po vyplnění elektronické přihlášky níže obdržíte automaticky odeslaný e-mail. Do několika dnů budete kontaktováni naším koordinátorem pro práci se členy, se kterým se dohodnete na termínu informační schůzky, kde se dozvíte o možnostech dobrovolnické práce.

Činný člen

Činný člen je pravidelně informován o všech akcích spolku, kterých se může účastnit. Získá přístup do členské sekce webu, kde nalezne množství užitečných informací. O možnostech aktivního zapojení do činnosti spolku se dozví na informační schůzce. Po vyplnění elektronické přihlášky níže obdržíte automaticky odeslaný e-mail. Do několika dnů budete kontaktováni koordinátorem pro práci se členy, se kterým se dohodnete na termínu úvodní schůzky. Na této schůzce Vám bude představena práce Oblastního spolku, jednotlivé projekty a místní skupiny. Náš koordinátor Vám představí místní skupiny a předá příslušné kontakty. Do doby řádného přijetí (řeší samostatně místí skupiny) budete registrováni jako dobrovolníci. Po doručení zprávy o řádném přijetí od místní skupiny se stáváte činným členem.

    Velice si vážíme toho, že se chcete stát členem nebo dobrovolníkem Oblastního spolku Českého červeného kříže Praha 1, podílet se tak na fungování našeho spolku a přijmout za své principy mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce. V nejbližší době vás budeme kontaktovat na vámi uvedený email.