Pro seniory
Aktivity pro volný čas seniorů

Aktivity pro seniory

Kluby a místní skupiny při našem spolku jsou otevřeny všem zájemcům z řad seniorů

Kdy a kde:

  • Klub Hellichova
adresa: Hellichova 11b, Praha 1 každé druhé úterý od 10:00 hod. do 12:00 hod. kontaktní osoba: Hedvika Štolcpartová
  • Klub Koubkova
adresa: Koubkova 1, Praha 2 kdy: úterý od 14:00 kontaktní osoba: paní Bydžovská
  • 1. místní skupina Na Hradčanech
členové se věnují převážně organizaci výletů v rámci Prahy i mimo Prahu a pořádání Vánoční nadílky pro svoje členy kontakty najdete zde
  • 8. místní skupina Černošice
členové převážně z oblasti Černošic se věnují organizaci výletů pro svoje členy a pravidelných setkání kontakty najdete zde

Zájezdy, exkurze

V předchozích letech jsme společně navštívili zámek na Dobříši, skanzen v Přerově nad Labem, zámek Kačina, Pražský hrad, Umělecko-průmyslové muzeum, výstavy obrazů Maxe Švabinského, Zdeňka Buriana a další zajímavá místa.

Vánoční nadílka pro seniory

Každoročně před Vánoci pořádá 1. místní skupina ČČK na Hradčanech Vánoční nadílku. Jedná se o akci, kdy jsou obdarováni staří a osamělí obyvatelé Hradčan. Tradice akce sahá až do první republiky a udržela se do našich dnů. Předávání balíčků s nadílkou má slavnostní charakter, akci sponzoruje velké množství firem a součástí je vystoupení pěveckého sboru. Ti, kteří si pro balíček nemohou dojít, jej dostanou prostřednictvím mladých členů, kteří se rozběhnou do ulic na určené adresy.