Dárcovství krve
Každý ví, že krev a její složky jsou nenahraditelné. Oblastní spolek ČČK Praha 1 se věnuje propagaci bezpříspěvkového dárcovství krve a oceňování dárců.

Darovat krev je normální.

Jak na to?


Jak se na odběr připravit?

Před odběrem (min. 12 hod.) by dárce neměl jíst tučná jídla a neměl by pít ve větším množství alkohol. Také již den před odběrem je vhodné vypít asi 3 l tekutin.

V den odběru se doporučuje posnídat suché pečivo s marmeládou nebo s medem (žádné máslo ani margarín, žádné mléčné výrobky ani jiné potraviny obsahující tuky). Je důležité vypít min. 0,5 litru tekutin (především sladký čaj, ovocné šťávy, káva bez mléka, voda).

Předtím, než vyrazíte na transfuzní oddělení, nezapomeňte si s sebou vzít průkaz totožnosti, kartičku pojišťovny a legitimaci dárce (pokud ji máte).


Co Vás čeká po příchodu na transfuzní oddělení?
  • registrace v evidenci dárců
  • vyplnění osobního dotazníku při každém odběru
NEPRAVDIVÉ VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU MŮŽE VÉST K OHROŽENÍ ŽIVOTA PŘÍJEMCE TRANSFUZE

Proč? Vyšetření infekce může vycházet negativní (tzv. diagnostické okno), i když může být dárce nakažený a infekční. Vyplňte proto dotazník zodpovědně - mimo jiné otázky na rizikové chování – sexuální chování či užití jakýchkoliv drog.

  • odběr malého vzorku krve pro stanovení krevního obrazu a krevní skupiny
  • vyšetření lékařem (měření krevního tlaku)
Lékař je tím, kdo rozhoduje o tom, zda dárce může absolvovat odběr.
  • vlastní odběr – 450 ml krve (10 min), odběr plazmy a destiček (obvykle 45 – 60 min)
  • odpočinek po odběru a občerstvení

A po odběru?

Dárce by měl z transfuzního oddělení odcházet až když se cítí zcela v pořádku. U některých dárců může docházet k dočasnému snížení tlaku až k mdlobám. V takovém případě ihned upozorněte personál transfuzního oddělení. Prevencí těchto stavů je dostatečná hydratace den před odběrem i ráno v den odběru (voda, čaj, sladké nápoje, juice). Po dobu 24 hod. po odběru je vhodné omezit fyzicky náročné (např. sportovní) aktivity.


Kdo může darovat krev?
O způsobilosti dárce pro odběr krve rozhoduje lékař transfuzního oddělení.

Dárcem se může stát každý zdravý člověk ve věku 18 – 65 let dlouhodobě pobývající na území ČR s váhou vyšší než 50 kg, který má uzavřené veřejné zdravotní pojištění. (Cizinci navíc musejí rozumět česky nebo si s sebou přivést tlumočníka - informujte se předem na místě, kam chcete jít darovat krev).

Z dárcovství krve jsou dále vyloučeni lidé s rizikovým chováním (časté střídání sexuálních partnerů, sex mezi muži, užívání drog). U těchto osob je vysoké riziko přenosu žloutenek B a C, viru HIV nebo syfilis. Vyšetřovací metody navíc nejsou 100% spolehlivé a mohou vycházet negativní výsledky i přesto, že je člověk již nakažený a infekční (tzv. diagnostické ok­no)! Dárcem se nemůže stát člověk, který prodělal infekční žloutenku, syfilis, tuberkulózu, břišní tyfus a některé tropické choroby.

U ostatních proběhlých onemocnění jako jsou infekční žloutenky typu A, infekční mononukleóza, borelióza a pod. jsou dárci vyřazení pouze dočasně (na 1–2 roky po uzdravení). Po absolvovaném tetování nebo piercingu (v nezdravotnickém zařízení) dárce nemůže darovat krev 6 měsíců po zákroku.

Podrobnější informace naleznete na stránkách Společnosti pro transfuzní lékařství. ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ NEPROVOZUJE TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ. KONTAKTY NA NEMOCNICE NAJDETE NÍŽE.

Kde darovat krev v Praze

Ústav hematologie a krevní transfuze

U Nemocnice 2094/1 Praha 2 128 20 www.uhkt.cz

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 2

U Nemocnice 2 Praha 2 128 08 www.vfn.cz

Všeobecná fakultní nemocnice na Zbraslavi

K Interně 640 Praha 5 – Zbraslav 156 00 www.vfn.cz

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou

Vídeňská 800 Praha 4 – Krč 140 59 www.ftn.cz

Ústřední vojenská nemocnice Praha

U Vojenské nemocnice 1200 Praha 6 - Střešovice 169 02 www.transfuze-uvn.cz

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Šrobárova 50 Praha 10 100 34 www.fnkv.cz

Systém oceňování dárců krve ČČK

Dárci krve a jejích složek jsou v současné době zásadní a nenahraditelnou pomocí pro všechna lékařská oddělení, kde dochází k využití krve. Stále navíc platí, že lidé ochotní darovat svou krev bez nároku na finanční odměnu, jsou z hlediska příjemce nejbezpečnější. Nejvýznamnější odměnou pro dárce krve je jejich osobní zadostiučinění.
Od 60. let 20. století Český červený kříž předává podle počtu odběrů dárcům:
Krůpěj krve Uděluje se za první odběr na transfuzním oddělení.
Bronzová medaile Prof. MUDr. Jana Janského Uděluje se za 10 odběrů. Předává se buďto přímo na transfuzním oddělení nebo je předána příslušným oblastním spolkem na slavnostním setkání.
Stříbrná medaile Prof. MUDr. Jana Janského Uděluje se za 20 odběrů. Předává ji příslušný oblastní spolek ČČK na slavnostním setkání.
Zlatá medaile Prof. MUDr. Jana Janského Uděluje se za 40 odběrů. Předává ji příslušný oblastní spolek ČČK na slavnostním setkání.
Zlatý kříž ČČK 3. třídy Uděluje se za 80 odběrů. Předává jej příslušný oblastní spolek na slavnostním setkání.
Zlatý kříž ČČK 2. třídy Uděluje se za 120 odběrů. Předává jej příslušný pověřený oblastní spolek na krajském slavnostním setkání.
Zlatý kříž ČČK 1. třídy Uděluje se za 160 odběrů. Předává jej Úřad ČČK na celostátním slavnostním setkání.
Plaketa ČČK Dar krve – dar života Uděluje se za 250 odběrů. Předává ji Úřad ČČK na celostátním slavnostním setkání jednou za dva roky.

Oceňování dárců krve oblastními spolky ČČK v Praze

Pro přehlednost uvádíme, která transfuzní oddělení a pražské oblastní spolky ČČK spolupracují na oceňování dárců krve a krevních složek Informace o předávání ocenění dárcům z Prahy se 120 odběry je uvedena níže.
Transfuzní oddělení Oblastní spolek ČČK (dále „OS ČČK“) zajišťující předání ocenění dárcům s 10, 20, 40 a 80 odběry               Kontakt
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze www.vfn.cz OS ČČK Praha 1 (kromě obcí Kryry, Vroutek – ocenění předává OS ČČK Louny) darujkrev@cckpraha1.cz +420 777 673 953
Ústav hematologie a krevní transfuze www.uhkt.cz OS ČČK Praha 1 darujkrev@cckpraha1.cz +420 777 673 953
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou www.ftn.cz OS ČČK Praha 1 darujkrev@cckpraha1.cz +420 777 673 953
Ústřední vojenská nemocnice Praha www.transfuze-uvn.cz OS ČČK Praha 9 http://www.cckp9.cz/ info@cckp9.cz tel.: +420 281 863 421
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady www.fnkv.cz OS ČČK Praha 9 http://www.cckp9.cz/ info@cckp9.cz tel.: +420 281 863 421

POZOR! 

Dárci, kteří absolvovali 120 dobrovolných odběrů na jakémkoliv transfuzním oddělení v Praze jsou zváni na slavnostní předávání ocenění pověřeným spolkem pro Prahu, Oblastním spolkem ČČK Praha 1. Slavnostní předávání probíhá většinou v červnu následujícího roku po dosažení jubilejního počtu odběrů. Pokud si dárce při slavnostním večeru ocenění nepřevezme, předává OS ČČK Praha 1 do konce července ocenění (zlatý kříž a Pamětní list) na příslušný spolek ČČK, se kterým spolupracuje transfuzní oddělení, kde dárce daruje krev nebo její složky. Předání ocenění dárci je tak dále odpovědností tohoto příslušného spolku (způsob předání závisí na dohodě mezi spolkem a transfuzním oddělením). Dokud je ocenění uloženo v kanceláři pověřeného spolku, může dárce požádat o zaslání poštou nebo si jej osobně vyzvednout ve stanovených termínech v kanceláři pověřeného spolku. V případě nejasností se dárci mohou obracet na spolek Praha 1: darujkrev@cckpraha1.cz +420 777 637 953

Registr dárců kostní dřeně

Kostní dřeň je tkáň, ve které vznikají všechny krevní buňky. V České republice onemocní každý rok stovky lidí, mladých lidí i dětí, život ohrožujícími chorobami, jako jsou leukémie, těžké krvetvorné útlumy, zhoubné nádory a další vážné nemoci krve a obranyschopnosti. I přes moderní léčebné postupy je někdy jedinou a poslední nadějí na uzdravení transplantace krvetvorných buněk od zdravého dárce.

Najít vhodného dárce je velice obtížné, proto existují registry dobrovolných dárců kostní dřeně, které shromažďují údaje o registrovaných dárcích. Pravděpodobnost, že bude registrovaný dárce opravdu vybrán k odběru kostní dřeně pro pacienta ve skutečnosti není nijak velká. Přesto každý z přihlášených dává naději. Čím více lidí bude registrovaných, tím větší šance, že bude pro pacienta nalezen vhodný dárce.

Více informací o českých registrech najdete na:

www.kostnidren.cz

www.czechbmd.cz

(v České republice existují 2 registry dárců kostní dřeně, které vzájemně spolupracují)

Ačkoliv se problematice dárcovství kostní dřeně Český červený kříž nevěnuje, považujeme za velice důležité alespoň o významu registrů a dárcovství kostní dřeně šířit informace. Najdete je ve výše uvedených odkazech a také se tomuto tématu věnujeme při propagaci dárcovství krve mezi mladými lidmi.

Daruj krev jen jako

Získávání nových dárců krve se stále více stává prioritou. Aby dárce věděl, "do čeho půjde", snažíme se šířit mezi mladými lidmi informace o tom, jak darování krve probíhá a že není třeba se jej bát. Nejpohodlnější je informovat se z klidu svého domova. K tomu slouží video, které představuje darování krve.

Aktivity spojené se semináři Daruj krev jen jako jsou podpořeny Magistrátem hl.m.Prahy

Od roku 2008 si mohli přijít studenti předposledních a posledních ročníků středních škol prohlédnout transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady nebo Oddělení hematologie a krevní transfuze Ústřední vojenské nemocnice a „jen jako darovat krev“. Exkurze již není na transfuzním oddělní pořádána.

Nabízíme Vám nyní možnost semináře u vás ve škole či v našich prostorách. Aktivita se skládá z přednášky, ukázkové snídaně, rozhovoru s dárcem krve.
Historie exkurzí Daruj krev jen jako

Od roku 2008 bylo proškoleno na 3500 studentů středních škol.

Součástí návštěvy transfuzního oddělení je vždy přednáška a diskuse o krevních skupinách a jejich dědičnosti, významu bezplatného dárcovství krve, typech odběrů, podmínkách kladených na dárce krve a oceňování dárců.

Následuje, mezi studenty velmi oblíbená část, modelová snídaně dárce krve. Zde studenti okusí, jak chutná snídaně, kterou by si měl dárce krve před odběrem dopřát. Lépe si tak zapamatují, že je vhodné před odběrem hodně pít nealkoholické nápoje a vydatně se nasnídat, ale vyvarovat se potravin obsahujících tuky.

Poslední, ale pro studenty nejzajímavější je prohlídka transfuzního oddělení ve stejném pořadí, v jakém oddělení projde dárce, když jde darovat krev. Prohlídka je doprovázena vysvětlujícím výkladem.

Na závěr exkurze obdrží studenti informační letáček s kontakty na všechna pražská transfuzní oddělení.

Cílem projektu „Daruj krev jen jako“ je seznámit studenty s celým procesem darování krve co nejvíce prakticky přímo na transfuzním oddělení. Za velice důležité považujeme poskytnout studentům dostatek informací o různých typech bezplatných odběrů a využití darované krve. V neposlední řadě informujeme účastníky o problematice placených odběrů plazmy, se kterými se mohou setkat stále častěji.