Krizová připravenost
Pomáháme těm, kdo to potřebují.

Povodně, požáry domů, evakuace obyvatel, pátrání po pohřešovaných… Při těchto situacích pomáhají členové Humanitární jednotky ve spolupráci s IZS vlastními silami nebo jak týlové zázemí pro složky IZS.

Naše projekty

  • Humanitární pohotovost
  • Management péče o zasažené osoby při mimořádné události
  • Povodně a další mimořádné události velkého rozsahu
  • Invakuace
  • Asistenční centra
  • Provoz evakuačních center a nouzového ubytování
  • 5KM – neboli 5 kritických minut
  • Rescue Marathon

Naše projekty

Humanitární pohotovost

Humanitární pohotovost má dojezdový čas na území hl.m. Prahy do 90 minut (mimo Prahu podle dojezdové vzdálenosti). Humanitární pohotovost je schopna se postarat o osoby, které byly zasaženy mimořádnou událostí, například požárem domu nebo jsou evakuovány a do doby než se jejich situace dočasně vyřeší, potřebují humanitární pomoc a nebo konsultaci, první psychologickou pomoc apod.  Více informací zde.

Management péče o zasažené osoby při mimořádné události

Náš tým školí a připravuje společnosti zabývající se dopravou osob nebo provozem zařízení s velkým pohybem nebo koncentrací osob (například hotely) v oblasti managementu mimořádné události (nehoda, požár), kdy je pro společnost důležité postarat se o své klienty, kteří se vlivem této události ocitli v dočasně a nadměrně zatěžující (traumatizující) situaci. Více informací zde.

Povodně a další mimořádné události velkého rozsahu

Povodně patří mezi jednu ze základních událostí, na které se naše humanitární jednotka připravuje a se kterou máme letité zkušenosti. Nejedná se jen o zajištění a přepravu humanitární pomoci do postižené oblasti, ale především o nasazení našich členů v povodňové oblasti. Mezi hlavní úkoly, které na místě plníme, patří: distribuce humanitární pomoci, základní monitoring zdravotní a psychosociální, distribuce zdravotnického materiálu, péče o děti, seniory. Více informací zde.

Invakuace

Do českého prostředí jsme zavedli tento nový pojem, který je ale již řadu let součástí krizové připravenosti v zahraničí. Jedná se o situace, kdy nebezpečí není uvnitř objektu (případ pro evakuaci), ale naopak v jeho okolí a je třeba ukrýt obyvatelstvo uvnitř budovy a zajistit mu po dobu hrozícího nebezpečí odpovídající péči. Více informací zde.

Asistenční centra

Opět se jedná o novinku, která v západní Evropě má své uplatnění již řádově 20 let. V našich podmínkách se zatím o takové potřebě a péči o obyvatelstvo zasažené mimořádnou událostí neuvažovalo. Oč se jedná? Asistenční centra se primárně zřizují na místech, kde si mimořádná událost vyžaduje péči o zasažené, nezraněné obyvatelstvo a jejich blízké a příbuzné. Jedná se o situace velkých dopravních nehod, průmyslových havárií, povodní, míst s nařízenou evakuací apod. V souladu s principy Červeného kříže považujeme za správné a nutné pomoci lidem, kteří jsou v danou chvíli zasaženi událostí a potřebují v prvních okamžicích pomocnou ruku dříve, než se vlastními silami se situací vyrovnají. Více informací zde.

Provoz evakuačních center a nouzového ubytování

Evakuační centra a nouzové ubytování si asi každý z nás umí představit v souvislosti s povodněmi. Ale v tzv. krizových zákonech se s nimi počítá i pro jiné události, které mohou mít za následek přesun obyvatelstva ze zasažené zóny do bezpečí (evakuační centrum) a další přesun do objektu, kde mohou obyvatelé setrvat v relativním komfortu do doby, než nebezpečí v okolí jejich domova odezní (jedná se právě o nouzové ubytování). Více informací zde.

5KM – neboli 5 kritických minut

Velmi mladý projekt, na který jsme hrdí, protože je zdánlivě neobvyklý, ale jak se ukázalo opravdu potřebný. Přestože se Červený kříž již tradičně věnuje výuce první pomoci a v této oblasti si získal vysokou prestiž, zjistili jsme, že stejně tak důležité jako umět poskytnout první zdravotní pomoc je i dovednost umět si přivolat profesionální pomoc (záchraná služba, hasiči, policie). Více informací zde.

Rescue Marathon

Rescue Marathon je akce, na které si všichni zúčastnění (ať už organizátoři, zasahující něbo figuranti) sáhnou na pomyslné dno – psychických i fyzických možností. Pro zdravotníky to platí dvojnásob, protože se musí naučit jednat pod tlakem a musí naprosto spoléhat na ostatní čelený svého týmu. Charakteristický je marathon v podobě několika stanovišť v terénu a noční modelové situace, na které se týmy spojují a kooperují dohromady, dále workshopy v sobotu v noci a spousta dalšího. Tuto akci organizuje 7. místní skupina našeho spolku a více se dozvíte na jejích webových stránkách zde.   Více informací zde.