Jak nás podpořit
  • Formou materiální pomoci
  • Finančně – přes portál darujme.cz
  • Finančně – na účet Fondu humanity
  • Zapojením se – firemní dárcovství a dobrovolnictví
  • Zapojením se – staňte se členem nebo dobrovolníkem našeho spolku ČČK
  • Další možnosti v rámci projektu krizové připravenosti

Formou materiální pomoci

Sbíráme prošlé lékárničky nebo obvazový materiál pro nácvik první pomoci.

Můžete je přinést k nám na Oblastní spolek ČČK Praha 1 (Hellichova 11b, Praha 1 mapa zde), kde lékárny shromažďujeme, třídíme a materiál využíváme pro nácvik první pomoci ve zdravotnických kroužcích pro děti, cvičeních humanitární jednotky, ukázkách první pomoci pro děti na základních školách a kurzech první pomoci pro veřejnost. Staré léky či desinfekce odevzdáváme v lékárně. Uvítáme i nabídky další materiální pomoci, zejména pro projekt krizové připravenosti.

Finančně – přes portál darujme.cz

Podpořit můžete projekt

Humanitární pohotovost – získané prostředky používáme na doplnění zásob po akcích, vybavení a přípravu humanitární jednotky.Huma­nitární jednotka je skupina dobrovolníků, která zajišťuje pomoc občanům při mimořádných událostech. Ať se jedná o evakuaci domu po požáru, řidiče uvízlé v koloně, podporu hasičů při rozsáhlém požáru nebo povodně, jsme připraveni pomoci. Naši členové poskytují první psychickou pomoc, teplé nápoje, stravu, náhradní ošacení, hygienické potřeby, ale zajišťujeme také evakuační centra nebo distribuci humanitární pomoci. Pomoci můžete zde.

Finančně – na účet Fondu humanity

Pokud nás chcete podpořit finančně, uvítáme jakýkoliv příspěvek na konto Fondu humanity. Z tohoto účtu jsou hrazeny náklady při poskytování pomoci lidem zasaženým mimořádnými událostmi většího rozsahu (více o krizové připravenosti) jako jsou povodně. V takovýchto situacích slouží fond humanity k financování okamžité humanitární pomoci – nákup a distribuce balených vod, potravin, ochranných pomůcek, hygienických balíčků apod. Při dostatku prostředků jsou finance použity pro následnou pomoc zasaženým rodinám a komunitám. Ve výjimečných případech pomáháme menšími částkami osobám, která „propadly“ sítem systému sociálního zabezpečení. Číslo účtu u Československé obchodní banky a.s.: 80968096/0300, VS: 8096. Chcete-li, uveďte jméno dárce a kontakt, můžeme Vám vystavit potvrzení o poskytnutí humanitárního daru pro možné snížení daňového základu.

Zapojením se – firemní dárcovství a dobrovolnictví

Jste si vědomi své společenské odpovědnosti a hledáte partnera mezi humanitárními organizacemi? Chcete organizaci s tradicí a zárukou 100% využití Vámi poskytnutých prostředků (zní to neuvěřitelně, ale snažíme se, aby to tak bylo)? Obraťte se na nás. Probereme s Vámi Vaše představy a v rámci našeho spektra činností najdeme společně vhodnou aktivitu. Dosud jsme ve spolupráci se zaměstnanci firem/firmami kompletovali humanitární balíčky pro lidi zasažené povodněmi (kity pro děti, muže, ženy), předávali potraviny a jiné produkty osamělým seniorům v rámci tradiční Vánoční nadílky, kompletovali vánoční dárky pro děti z azylových domů ČČK nebo třeba předávali drobné dárky neplaceným dárcům krve.

Zapojením se

Staňte se členem nebo dobrovolníkem našeho spolku ČČK

Další možnosti v rámci projektu krizové připravenosti

Můžete členy humanitární jednotky pozvat na cvičení, poskytnout prostory pro cvičení atd.