Management péče o zasažené osoby při mimořádné události

Tento projekt má sice jedno zaměření, ale dvoje využití. Jednak si u nás můžete objednat níže uvedený kurs (viz dále) a jednak se s námi můžete domluvit na formě zabezpečení péče o Vaše klienty v případě mimořádné události.

O projektu

Náš tým školí a připravuje společnosti zabývající se dopravou osob nebo provozem zařízení s velkým pohybem nebo koncentrací osob (například hotely) v oblasti managementu mimořádné události (nehoda, požár), kdy je pro společnost důležité postarat se o své klienty, kteří se vlivem této události ocitli v dočasně a nadměrně zatěžující (traumatizující) situaci. Kromě školení personálu, který si tak osvojí základní pravidla, jak v dané situaci postupovat, nabízíme i možnost vyslání naší jednotky na místo události, a ta se pak ujme buď samostatně nebo po boku zaměstnanců společnosti péče o zasažené osoby.

Managment péče o zasažené osoby při mimořádné události je v prostředí České republiky poměrně novou záležitostí a rozhodně nebyl dosud řešen komplexně. Právě o komplexní přístup usilujeme v našem projektu. Zasažené osoby (zjednodušeně jde o osoby, které jsou účastníky např. nehody, požáru, kalamity, nařízené evakuace apod., ale nejsou přitom zraněny a tudíž ani nejsou v péči záchranné služby nebo lékařů) jsou pro dopravní společnosti, hotely nebo obchodní centra stále klienty. Liší se od běžných zákazníku jen tím, že prožili menší nebo větší trauma, mohou postrádat osobní věci, doklady, telefon, ztratili při vzniklém zmatku své blízké, nebo ti jsou transportováni do nemocnice, nemají informace o tom, co se bude dít dále, nejsou schopni se v danou chvíli o sebe postarat.

Nejen morálně, ale častokrát i fyzicky jsou stále klienty, zákazníky dané společnosti a ta by se o ně měla dále postarat. A to nejen proto, že to je v tu chvíli její morální povinností, ale i proto, že v ten okamžik bojuje i o svůj obraz před novináři, před veřejností. Přitom péče, kterou může společnost nabídnout není složitá a ani není drahá. Vyžaduje jen promyšlený postup, určitou přípravu personálu a také sebevědomí. To vše Vám můžeme poskytnout v podobě krátkého a efektivně vedeného tréninku.

Příklady možných situací

Dopravní nehoda autobusu, vlaku, letadla

Cestující, kteří nebyli zraněni, jsou pouze v šoku, mohli přijít o osobní věci, včetně oblečení vyčkávají na další řešení situace. Tím většinou bývá vypravení náhradního dopravního prostředku na místo události, včetně delegáta společnosti. Do té doby je nutné se o cestující adekvátně postarat. Může se jednat o hodiny,a le také třeba o celý den (nehoda v zahraničí). Pomoc můžou zorganizovat nebo sami poskytnout Vaš zaměstnanci, pokud vědí jak a cítí se takové pomoci schopni.

Požár, okamžitá evakuace nebo jiné ohrožení v hotelu, nákupním centru nebo při velké společenské akci (koncerty pod širým nebem apod.)

Situace je podobná dopravní nehodě, jen probíhá v jiném prostředí. Podstata je ale stejná – do doby než se situace vyřeší, než se hosté vrátí do hotelu, než se přesunou na jiné místo nebo než si je například vyzvednou příbuzní, je třeba, aby jim péči věnoval hotel, nákupní centrum nebo pořadatelé zábavy.

Jaký je obsah kurzu

I. Management péče (60 minut)

Většinou školíme odděleně management společnosti a zaměstnance. Jedni musejí být připraveni pomoc zasaženým osobám řídit (tuto první část mají proto více rozšířenou), druzí ji poskytovat (důraz školení je kladen na II. část školení). Během kurzu se všichni naučí, jak taková pomoc probíhá, jakou má kdo roli, co je potřeba mít dopředu připravené, pomůžeme Vám sestavit plán krizové připravenosti, podle kterého pak můžete snadno postupovat.

II. Poskytování péče (120–180 minut)

Umět poskytovat péči je stejně tak důležité jako ji umět řídit. V žádném případě zde nejde o nudné školení nebo přeříkávání obecných pravidel. Naopak obsahem jsou modelové situace, kterých se účastní přímo zaměstnanci firmy, zkoušejí si různé role, sami vidí jak snadné je osvojit si základní principy poskytované péče. Vyzkouší si vše praktické, co se jim může hodit nejen při takové události, ale i v osobním životě. Vždy do tohoto bloku vkládáme stručnou část o první zdravotní pomoci, která si nenahradí plnohodnotný kurz první pomoci, ale účastníci si osvojí základní minimum, aby je nic nepřekvapilo.

Kurz vede několik odborníků – každý za svoji oblast a k dispozici je i několik figurantů Červeného kříže, kteří Vašim zaměstnancům pomohou s modelovými situacemi.

Celková délka kurzu

Podle zadavatele 3–4 hodiny.

Kapacita kurzu

5–15 osob

Cena kursu

dohodou

Pro jaké firmy je kurz vhodný?

  • Dopravní společnosti – autobusové, vlakové, letecké
  • Hotely
  • Obchodní centra
  • Cestovní kanceláře
  • Pořadatele velkých kulturních akcí

Reference/spo­lupráce

  • Menzies Aviation CZ