Světový den boje proti AIDS

Neviditelná pandemie sužuje svět již čtyřicet let

Na pozadí nejviditelnější pandemie naší doby se stále odehrává boj proti jiné zákeřné chorobě. Pandemie HIV/AIDS sužuje naši planetu už víc než čtyři desetiletí, a i přes pokrok v léčbě viru HIV i ochoření AIDS, se nechystá nikam odejít.

Syndrom získaného selhání imunity, co je doslovní překlad zkratky AIDS byl spolu s virem HIV, který ho způsobuje, poprvé identifikován v roce 1981. V roce 2019 trpělo podle agentury OSN UNAIDS tímhle ochořením necelých 40 miliónu lidí, z toho tři čtvrtiny žili v státech Subsaharské Afriky. Bezmála dva miliony z nakažených jsou děti. V České republice je počet infikovaných nízký, od roku 1985 bylo zaznamenáno něco málo než čtyři tisíce případů.

HIV/AIDS je ochořením nevyléčitelným a v konečném důsledku smrtelným. Existují ovšem léky, které mohou její průběh výrazně zmírnit a prodloužit tak nakaženým život. A i díky pokroku medicíny se lidem s touto nemocí podstatně zvýšila kvalita života. Co je však může trápit více než jejich současný zdravotní stav, je odmítání společností. Stigma, která je i v české společnosti stále s ochořením HIV/AIDS spojená, často brání nemocním začlenit se do běžného života. Tato silná stigma pak mnohé lidi odrazuje jít na testy. A to i když si jsou vědomí možného riskantního chování.

Možnosti infekce jsou už dostatečně zmapované a spousta pověr a „zaručených správ“ byla už vyvrácená.

Jak se vir HIV určitě nepřenáší?1[1]

  • stiskem ruky
  • přátelským polibkem na tvář nebo na ústa
  • nápojem v restauraci
  • na záchodě a v koupelně, u pítka, ve sprchách
  • penězi
  • v kině, v bazénu, v tělocvičně a v posilovně
  • při přijímání návštěv, při návštěvách v nemocnici, ve škole (u dětí)
  • v taxíku, v autobuse, ve vlaku, v metru a jiných dopravních prostředcích, při dárcovství krve

Chování každého z nás může ovlivnit to, jak se budou lidé ohrožení a postižení HIV/AIDS v naší společnosti cítit. A v konečném důsledku tak náš postoj, pokud bude rozumný a přívětivý, nebude zaslepen nepodloženým strachem a moralizováním,  může zachránit a prodloužit lidské životy. Ne každý HIV/AIDS pozitivní se nakazil svým vlastním riskantním chováním. Mysleme na to nejenom 1. prosince, ve Světový den boje proti AIDS.

Více se můžete dovědět na stránkách národního programu prevence HIV/AIDS,https://www.aids-hiv.cz/


[1]ZDROJ: hiv-prevence.cz