Poděkování od primátora

Dostali jsme poděkování od pana primátora za naši pomoc u filosofické fakulty. Tímto předáváme všem našim dobrovolníkům.

 

Vážená paní ředitelko,
dovolte mi, abych touto cestou vyjádřil velké uznání a poděkování členům Vaší organizace, kteří se zapojili do pomoci obětem tragické střelby, která se stala 21. prosince 2023 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
Tato naprosto nepochopitelná událost bezprecedentně zasáhla do života mnoha lidí, kteří se museli a budou muset vypořádat s následky, včetně ztráty nejbližších členů rodiny a přátel.
Dobrovolníci Českého červeného kříže sdružení pod oblastním spolkem Prahy 1 se od prvních okamžiků zapojili do řešení této mimořádné události a poskytovali pomoc nejen postiženým občanům, ale i zasahujícím složkám integrovaného záchranného systému.
Členové Humanitární jednotky zabezpečili podporu zasahujícím policistům a záchranářům na místě události a vytvořili zázemí k poskytnutí stravy a krátkému odpočinku. Toto nasazení v bezprostřední blízkosti zasahujících pomohlo k udržení vysoké úrovně záchranných prací a účinné pomoci zraněným osobám.
Mimo členům této jednotky náleží velké poděkování i dobrovolníkům, poskytujícím první psychosociální intervenci obětem a svědkům útoku v budově Filozofické fakulty a jejím okolí. Uvědomuji si, jak těžký musel být tento úkol a jak nelehké muselo být pro vaše členy tyto události zvládnout.
V prvních hodinách po vypuknutí této události zřídilo hlavní město Praha ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie hlavního města Prahy krizovou linku určenou k poskytování psychosociální intervence postiženým a pro informování příbuzných a přátel obětí. Mimo tyto nelehké úkoly linka poskytovala prostor pro intervenci a předáním informací i ostatním volajícím.
Fungování krizové linky a poskytování těchto důležitých činností, by bylo nemožné bez rychlé reakce členů vaší organizace, kteří se dostavili na místo, kde byla tato linka zřízena a okamžitě zahájili těžkou, ale velmi profesionálně zvládnutou pomoc volajícím. Pro mnoho volajících to byla první pomoc, nebo reakce, která jim byla v této souvislosti poskytnuta.
Velké uznání a poděkování za tuto náročnou a nelehkou službu, náleží zejména všem, kdo se do ní dobrovolně zapojili, ale i těm, kteří se připravovali, že přijedou pomoci. Tuto pomoc jste poskytovali po několik velmi náročných dnů ve vypjaté době, kdy si všichni přáli být doma a těšit se ze svátečních dnů.
Dovolte mi, abych zároveň s tímto poděkováním vyjádřil uznání za vaši dosavadní činnost, která zajistila vysoce odborně vyškolené dobrovolníky, kteří se s velkou mírou empatie a zároveň profesionality zapojili do poskytování pomoci. Tento úkol zdůraznil užitečnost vaší organizace, dlouhodobé a dobrovolné úsilí jeho členek a členů.
Závěrem chci vyjádřit přání, aby podobného mimořádného poděkování již nebylo potřeba, společně jsme se mohli vrátit k normální spolupráci a tato tragédie se už nikdy neopakovala.
S pozdravem
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
primátor hlavního města Prahy

priloha_1307183521_0_Poděkování za PSI na krizové lince ČČK (1)