Kurz Člen Humanitární jednotky 2022

Druhý říjnový víkend letošního roku pořádal Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 kurz Člen Humanitární jednotky 2022. Určen byl zájemcům z řad Humanitárních jednotek Oblastních spolků ČČK z celé České republiky, jakož i částečně pro zájemce z řad našich vlastních členů. Nakonec své členy vypravilo šest mimopražských spolků, jmenovitě Oblastní spolky ČČK České Budějovice, Jičín, Prachatice, Litoměřice, Chrudim a Opava.

Teorie jako základ praxe

Na pořadu prvního dne dvoudenního kurzu byla teoretická příprava. Humanitární jednotka typicky sdružuje dobrovolníky, kteří jsou kvalifikovaní s cílem nasazení do různých druhů mimořádných situací. Hlavním zaměřením Humanitární Jednotky je pomoci v oblasti psychosociální, zdravotnické a humanitární, včetně péče o evakuované osoby. Správná teoretická příprava je tak základ.

Případné nasazení Humanitarní jednotky probíhá pod hlavičkou a “v barvách” Českého červeného kříže a tak si účastníci a účastnice nejprve připomněli sedm základních principů Červeného kříže a Červeného půlměsíce a také vnitřní legislativu a normy regulující oblast krizové připravenosti ČČK, následoval blok o základech krizového managementu.

V odpoledních hodinách jsme se již více a více přibližovali praxi. Dozvěděli jsme se od lektora z řad Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy, jaké metody řízení krizových situací používá právě tato složka IZS. Následoval blok o komunikaci a řízení týmů v terénu pomocí aplikací a neposlední řadě o radiokomunikaci, kterou si všichni účastníci a účastnice měli možnost vyzkoušet na vlastní kůži. Až právě praktický nácvik ukázal, že zdánlivě jednoduchý úkol se může stát složitým po přidání drobných neočekávaných nesnází.

Den uzavíral trojblok složený z témat topografie a orientace v prostoru, seznámení s Mobilním asistenčním centrem pražské Humanitární jednotky a zejména seznámení se s technikou, kterou jednotka disponuje a může jí v případě nasazení použít.

Na vlastní kůži

Druhý den kurzu byl vyhrazen cvičnému nasazení v terénu. S pomocí desítky figurantů, znalostí a techniky, které si účastníci a účastnice osvojili o den dříve jsme zorganizovali cvičnou situaci požáru chatové osady vyžadující asistenci Humanitární jednotky s transportem zasažených obyvatel a se zřízením evakuačního centra. I přes řadu komplikací v podobě simulovaných zranění a dalších zdravotních komplikací zasažených se skupinku povedlo úspěšně přepravit do evakuačního centra. Na místě poskytnutém Úřadem Městské části Praha 17 vyrostlo pod taktovkou druhé poloviny cvičících několik stanů s připraveným vybavením pro registraci, ošetření a poskytnutí bezpečného prostoru pro zajištění tepelného komfortu a distribuci další pomoci. Situaci komplikovalo několik vedlejších cvičných scénářů zahrnujících poskytnutí první pomoci, emoční eskalaci zasažených a koordinaci více mimořádných událostí najednou.

Jsme v tom společně

Po ukončení praktické části následovala ještě prohlídka dvou unikátních kusů techniky z řad Integrovaného záchranného systému. Prvním z nich bylo mobilní operační centrum Jupiter Speciální pořádkové jednotky Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy využívané jako samostatné mobilní pracoviště při koordinaci mimořádných událostí. Druhým z nich pak bylo Vozidlo zvláštního určení Fénix Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy. Evakuační a transportní vozidlo schopné pojmout až dvanáct ležících osob na vestavěných lůžkách nebo až tři plně osazená nemocniční lůžka. Účastníci a účastnice kurzu tak měli možnost prozkoumat techniku, která může být v případě mimořádné situace nasazena složkami IZS.

Závěrem

Pořádání kurzu nám jako vždy připomnělo, že sdílení informací má největší hodnotu, pokud je oboustranné. Každý lektor i účastník disponuje unikátním setem zkušeností a právě jejich sdílení oběma směry dělá členy Humanitárních jednotek Českého červeného kříže akceschopnými dobrovolníky způsobilými poskytnout pomoc v celé škále mimořádných situací.