Metodika pro lektory

Sekce pro lektory

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1COX8o9zw7sUDpWcqb-miWP9RqBU9xsikutsvnB-Lnu8/edit?usp=sharing

Hry a hříčky na kurzy

Mikrosimulace

Připrav si: podložky do dvojice

Polovina lidí hraje bezvědomé, druhá polovina jde za dveře. Úkolem je věnovat se jednomu pacientovi a ošetřit ho jako by byl v bezvědomí. Při zadávání vypíchnout, že neresuscitujeme doopravdy a volání záchranky jen jako.

Možné situace

 • leží na zádech a dýchá
 • leží na zádech s polštářkem pod hlavou a dýchá
 • leží na zádech a dýchá, ale víme, že je opilý
 • leží na břiše a nedýchá
 • leží na břiše, dýchá, po 30 sekundách přestane dýchat
 • leží na zádech, dýchá, přes sebe má židli
 • leží na zádech, pokud má dostatečný záklon hlavy, tak dýchá. Je-li resuscitován, brání se.
 • sedí na židli a nedýchá

Trojice

Připrav si: podložky do trojice

Trojice si rozdělí role – bezvědomý, zachránce a operátor ZZS. Poučíme si nejprve bezvědomé, pak operátory a nakonec zachránce. Ideálně pokud každá trojice jde do jiné místnosti.

Možné situace

 • bezvědomý leží za zádech a dýchá, je opilý. Operátor přijme hovor a vyžaduje přesnou polohu pacienta – adresa, patro, zvonek…
 • bezvědomý leží na břiše a nedýchá. Operátor si stoupne tak, aby na situaci neviděl. Provádí telefonicky asistovanou resuscitaci, nechá se od operátora vést
 • bezvědomý leží na břiše a pokud má zakloněnou hlavu, tak dýchá. Operátor přijme hovor a potom na 3 minuty odejde. Po 3 minutách přichází a přebírá si pacienta

Polohy

Připrav si: plyšáka pro každého

Účastníkům rozdáme plyšáky. Každému nebo do dvojice. Plyšák představuje pacienta. Úkolem je uvést pacienta do správné polohy patřící k danému stavu.

Polohy při

 • vyndavání třísky
 • pneumotoraxu při vědomí
 • v bezvědomí a dýchá
 • v bezvědomí a nedýchá
 • náhlé bolesti na hrudi při vědomí
 • v bezvědomí a dýchá a je opilý
 • CMP při vědomí
 • při vědomí a zvrací
 • krvácení z nosu
 • astmatický záchvat
 • otřes mozku
 • mdloba

Záklony z různých poloh

Připrav si: podložky a vystřižené stopy

Půlka lidí se položí na podložky, vedle kterých jsou připravené ťapičky vystřižené z papíru. Druhá půlka dá nohy na ťapičky a provede záklon hlavy a diagnostiku dechu z různých pozic – z boku pacienta, za hlavou, obkročmo nad ním…

Dr. House

Připrav si: vytištěné kartičky

Dvojice dostane přidělené číslo – jsou zdravotníci – a každý si vylosuje kartičku s jiným číslem – je pacient. Pacienti postupně komunikují se zdravotníky se stejným číslem. V první fázi přiznají problém nad čarou. Zdravotníci se dotazují na další příznaky a okolnosti. Úkolem zdravotníků je zjistit diagnózu a navrhnout, jak by postupovali. Situace zde:

 house 

Anička a Bedřich

Připrav si: vytištěné listy a obvazový materiál

Dvojice dostane list ze zdravotního deníku a modelové úrazy. Domluví se, kdo z dvojice je Anička a kdo Bedřich. Poté úrazy ošetří a zapíší do zdravotního deníku.

Podávání léků

Připrav si: krém na ruce (symbolizuje jakýkoli lék ve formě krému), bonbony (symbolizují jakékoli tablety), vodu ve spreji (symbolizuje jakoukoli dezinfekci), gázu, rukavice, náplast, pinzetu, teploměr, skleničku, lžičku, vodu, šťávu (symbolizuje kloktadlo), šátky, igelit, kyblík na odpad

Na tabuli promítneš tabulku s úkoly pro zdravotníky. Mají splnit úkoly a zapsat do zdravotního deníku. Je to na správné zdravotnické dovednosti, takže hlídáš polohu proti pacientovi, používání rukavic, nechmatat na prášky, do deníku zapsat druh léku…

podávání léků 

Rukavička

Připrav si: úzké obinadlo pro každého

Mírné a rychlé probuzení, když je málo času. Ideální, když jsme se už učili obvaz prstu. Každý má udělat rukavičku.

https://www.youtube.com/watch?v=zezNHYLxhp4

Záklon hlavy

Úplně nejobyčejnější záležitost. Lektor si lehne na zem a účastníci postupně přicházejí, zakloní mu hlavu a zjistí, jestli lektor dýchá nebo ne. A lektor někdy dýchá a někdy ne. Dá se zvládnout i na firemním kurzu při 20 účastnících během 5 minut.

Testy a hra

Hra k seriálu Sanitka http://www.ceskatelevize.cz/specialy/sanitka2-hra/

Testy na Kahoot https://create.kahoot.it/kahoots/search?query=evabernatova

Videa

Slon 

Super sexy CPR – resuscitaceHeimlich

Man choking on food

Everyday First Aid British Red Cross – celá série

Children First Aid British Red Cross – taky série

Jak přežít párty

Bondi Beach – resuscitace + gasping

I´m alive because someone knew CPR

Vinnie Jones CPR s titulky

Slovenský rap KPR

SEPRP – Sedlácka prva pomoc – celá série

Gasping

Nahrávky telefonátů na 155

Mimoni – videa, hlavně na konci ta testová

Astma – Dr. House

Casino Royale defibrilace

Grand mal 

Stroke Heroes Act FAST (příznaky mrtvice)

Sleduj svůj vlastní infarkt

Profily absolventů našich kurzů

Profil absolventa

Schémata

 ZPP ve dvou

ZZA čtyřdenní 

4 hod osnova

Zachraňte život dítěte osnova

Dokumenty

ZZA skripta