Záštita pro oceňování dárců

Primátor hl.m. Prahy převzal záštitu nad letošním oceňováním dárců krve.
Děkujeme