Základy první pomoci

Doba trvání kurzu: 12hod

Na kurzu v délce 12 hodin vás připravíme na nejčastější život ohrožující stavy od domácností přes hory po dopravní nehody. Naučíte se také, jak postupovat při běžných úrazech, jako jsou popáleniny, zlomeniny, rány. Po absolvování testu a praktické zkoušky si  tak od nás odnesete kromě certifikátu především důležité znalosti laické první pomoci.

Zájemci musí být starší 16 let. Kurz kromě teorie obsahuje i velké množství praktického nácviku – vezměte si oblečení, které se nebudete bát umazat!

Kurz je certifikován Evropskou komisí pro první pomoc, výuka je v souladu s evropskými normami první pomoci.

Seznam probíraných témat:

  1. den 
  • Základní chování ošetřujícího
  • Kontrola životních funkcí poraněného
  • Ošetření masivního krvácení
  • Bezvědomí, bezdeší, zástava oběhu – resuscitace (KPR)

     2. den

  • Poranění pohybového aparátu
  • Tepelná poranění
  • Závažné neúrazové stavy
  • Praxe, opakování
  • Závěrečný test

Pro koho je kurz určen

Zájemci musí být starší 16 let.

Místo konání: Hellichova 632/11b, 118 00 Praha 1 - Malá Strana, Česko

Kurz je ukončen závěrečným testem z probírané látky. Absolventi kurzu obdrží průkaz a osvědčení o absolvování kurzu (platnost průkazu je 5 let). V ceně kurzu je zahrnuta příručka Základy první pomoci.

Cena kurzu: 1900,-