Zachraňte život dítěte

Doba trvání kurzu: 4hod

Kurz první pomoci v rozsahu 4 hodin pro maminky, pedagogy a další zájemce

V kurzu se naučíte, jak reagovat v případě ohrožení zdraví dítěte a jak přivolat odbornou pomoc. Vyzkoušíte si poskytnout první pomoc při bezvědomí, zástavě dechu a oběhu a účinnou resuscitaci u dětí a dospělých. Kurz je zaměřen prakticky, klademe důraz na nácvik resuscitace na figurínách a praktické zvládnutí první pomoci. Kurz se týká věkové kategorie od novorozenců do 15 let.

Druhou variantou je kurz Základy první pomoci u dětí v délce 6 hodin. Kromě výše uvedeného se v kurzu probírají běžné úrazy dětí jako jsou zlomeniny, popáleniny, úrazy hlavy a také neúrazové stavy, jako jsou dechové potíže, křeče a další.

Pro koho je kurz určen

Program kurzu

  • vlastní bezpečnost a volání záchranné služby
  • bezvědomí
  • kardiopulmonální resuscitace dětí
  • dušení cizím tělesem u dětí
  • zástava masivního krvácení

Účastníci obdrží potvrzení o absolvování kurzu.

Cena kurzu: 650,- Kč