Kurz první pomoci pro členy tísňových složek

Doba trvání kurzu: 40hod

Čtyřdenní kurz vhodný pro hasiče (dobrovolné i profíky), policisty a další.

Maximum praxe a minimum teorie a hodně praktických zásahů je základem kurzu. Pracujeme s pomůckami, které má většina složek IZS a snažíme se vštípit účastníkům zásady bezpečného a kvalitního poskytování první pomoci. Součástí je dvouhodinovka vodní záchrany.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen především dobrovolným hasičům, policistům a dalším členům tísňových složek.

Program kurzu

  • Základní chování ošetřujícího
  • Kontrola životních funkcí poraněného
  • Ošetření masivního krvácení
  • Bezvědomí, bezdeší, zástava oběhu
  • Náhlá interní onemocnění
  • Poranění pohybového aparátu
  • Tepelná poranění
  • záchrana tonoucího – praktická výuka na bazénu
  • Praxe, opakování
  • Závěrečný test

Kurz je ukončen závěrečným testem z probírané látky. Absolventi kurzu obdrží průkaz a osvědčení o absolvování kurzu (platnost průkazu je 5 let). V ceně kurzu je zahrnuta příručka Základy první pomoci.

Cena kurzu: 3000Kč