Doškolení zdravotníků zotavovacích akcí

Doba trvání kurzu: 7 hod

Doškolení pro absolventy 40 hodinového kurzu Zdravotník zotavovacích akcí, v rozsahu 7 hodin = prodloužení průkazů zdravotníka.

Celodenní kurz pro ty, kterým vypršela platnost průkazu Zdravotníka zotavovacích akcí.

Program kurzu

  • život ohrožující stavy – opakování s praktickým nácvikem
  • novinky v legislativě
  • běžné táborové stavy – opakování

 

Pro koho je kurz určen

Potřebujete prodloužit průkaz zdravotníka? Nebo jej máte platný, ale už jste všechno zapomněli. Pro osvěžení informací vás zveme na doškolení zdravotníků.

Kurz je ukončen závěrečným testem z probírané látky. Průkaz je prodloužen na další 4 roky. Prodlužujeme i průkazy vystavené jinými oblastními spolky ČČK.

Cena kurzu: 1150,-