Zdravotník zotavovacích akcí

Doba trvání kurzu: 40 hod

Kurz je rozvržen do čtyř dnů, zahrnujících teorii a praxi první pomoci, základy ošetřování nemocných, základy hygieny, práva a povinnosti zdravotníka na zotavovacích akcích, vyhlášku + zkoušky a lekci tréninku vodní záchrany, která se odehrává v bazénu.

  • Na pobytových zotavovacích akcích pořádaných státními i nestátními subjekty (např. akce pro děti a mládež – letní tábory)
  • Na školách v přírodě
  • Při pořádání hromadných kulturních, společenských a sportovních akcí

Platnost průkazu při výběru „standardní“ je 4 roky. Poté je možno absolvovat jednodenní doškolení na další 4 roky.

Při výběru „rekvalifikační“ nebo „pro pedagogy“ není platnost časově omezena. Kurz je akreditován MŠMT.

Kurz „pro pedagogy“ je akreditován v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro učitele MŠ až SŠ, asistenty pedagoga, pedagogy volného času a vedoucí školních zájmových útvarů. Platnost je na dobu neurčitou.

Kurz „rekvalifikační“ je ukončen vydáním osvědčení o rekvalifikaci dle vyhlášky 176/2009 Sb. V tom případě je nutnost prokázat ukončené středoškolské vzdělání. Platnost rekvalifikačního kurzu je na dobu neurčitou.

Pro koho je kurz určen

Každý účastník obdrží potvrzení o absolvování kurzu.

Varianta standardní s platností na 4 roky.

Varianta rekvalifikační a pro pedagogy s neomezenou platností.

Cena kurzu: 2900 Kč