Detail akce

Úvodní strana » Plán akcí » semináře Krizová připravenost a první pomoc ČČK

semináře Krizová připravenost a první pomoc ČČK

Charakteristika akce:

Vážení kolegové, Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 Vás zve na 5. ročník celostátního semináře Krizová připravenost a první pomoc ČČK (dříve Humanitární jednotky ČČK a druhosledová pomoc IZS ČR), který se bude konat v Praze, v sobotu dne 19. listopadu 2011. Konference je plánována jako celodenní a proběhne prostorách Malostranské besedy na adrese Malostranské náměstí 21, Praha 1. Akce je určena všem zájemcům o problematiku krizové připravenosti a výuky první pomoci z řad členů ČČK. Přínosem bude zejména pro členy humanitárních jednotek, krizových štábů nebo instruktory první pomoci. V letošním ročníku bude seminář rozdělen na dva programově odlišné bloky. V dopoledním bloku se budeme věnovat Standardům první pomoci a jejich aplikaci ve výuce první pomoci v rámci ČČK. Blok povede MUDr. Karel Štěpánek, který se dlouhodobě věnuje výuce první pomoci metodou zážitkové pedagogiky. Odpolední blok bude zaměřen zavádění Koncepce krizové připravenosti ČČK do r. 2015 do praxe a prostor bude věnován také příkladům dobré praxe jednotlivých OS v této oblasti (úspěšná cvičení, spolupráce, poskytnutá pomoc apod.). Blok povede MUDr. Josef Škola, garant VR ČČK pro výuku první pomoci a přípravu na katastrofy. Velmi oceníme také všechny, kteří se rozhodnou se účastnit aktivně a připraví se prezentaci do jednoho z bloků. Pokud si chcete prezentaci připravit, napiště nám prosím předem krátký souhrn a my ho předáme garantovi daného bloku k zařazení do programu. Cílem akce je vytvořit prostor pro setkání a výměnu informací v co nejširším okruhu účastníků. Naší hlavní filozofií je, že pouze pokud známe možnosti a schopnosti své i ostatních, můžeme pomáhat. Doufáme, že nám svou účastí umožníte poznat své znalosti a že si odnesete něco ze znalostí ostatních. V letošním roce činí účastnický poplatek 200,– a zahrnuje organizační náklady, konferenčí materiály a občerstvení. Také v letošním roce Vám nabízíme možnost se registrovat on-line na stránkách www.konferencehj.webnode.cz, kde také najdete všechny informace o akci. Informace podá také organizační garant akce Ing. Martin SRB na mailu konferencehj@cckpraha1.cz nebo telefonu 725471485. S poz­dravem Martin SRB, organizační garant akce

Datum a čas konání: 19. 11. 2011 v 09:00 – 17:00

Místo konání

Adresa


Malostranské náměstí 21
11800 Praha 1

Telefon: 725471485
E-mail: konferencehj@cckpraha1.cz

Náš Facebook