Detail akce

Úvodní strana » Plán akcí » Třešňový víkend

Třešňový víkend

Charakteristika akce:

Máte chuť? Pojeďte!

Bude to oddecho­vý víkend, tak­že se žádných ex­trémních zása­hů nemusíte bát­. Čekají nás, mi­mo jiné, typic­ké letní rado­vánky — koupání, hry,  opékání buřtů  a  hlavně  spousta třešní :-)

První pomoci se ú­plně nevyhneme, vyz­koušíme si záchra­nu tonoucího v pra­xi a úkony s tím spo­jené. 

Akce je určena především pro členy 7. MS a její přátele, přihlášení ostatních účastníků realizujte, prosím, po telefonické domluvě na mobilní číslo uvedené pod mapou (Ivana Césarová). Pro informace o platbě kontaktujte druhé číslo pod mapou (Michal Macourek).

Termín:

28.–30. června 2013

Pozvánka

Pozvánku na akci naleznete zde

Přihlášení

Vyplňte elektronickou přihlášku níže. Prosíme i o vyplnění nepovinných polí, děkujeme.

Datum a čas konání: 28. 06. 2013 v 13:40 – 00:00

Cena: 600 Kč

Pořadatel: 7. MS

Místo konání

Adresa

Kemp Malešov

 Poličany, Kutná Hora

Telefon: +420 605 552 271 (I. Césarová)
Telefon: +420 728 250 014 (M. Macourek)
E-mail: 7ms@cckpraha1.cz

Náš Facebook