Naše činnost

Úvodní strana » Naše činnost » Krizová připravenost » Naše projekty

Naše projekty

Humanitární pohotovost

Humanitární pohotovost má dojezdový čas na území hl.m. Prahy do 90 minut (mimo Prahu podle dojezdové vzdálenosti). Humanitární pohotovost je schopna se postarat o osoby, které byly zasaženy mimořádnou událostí, například požárem domu nebo jsou evakuovány a do doby než se jejich situace dočasně vyřeší, potřebují humanitární pomoc a nebo konsultaci, první psychologickou pomoc apod.

Management péče o zasažené osoby při mimořádné události

Náš tým školí a připravuje společnosti zabývající se dopravou osob nebo provozem zařízení s velkým pohybem nebo koncentrací osob (například hotely) v oblasti managementu mimořádné události (nehoda, požár), kdy je pro společnost důležité postarat se o své klienty, kteří se vlivem této události ocitli v dočasně a nadměrně zatěžující (traumatizující) situaci.

Povodně a další mimořádné události velkého rozsahu

Povodně patří mezi jednu ze základních událostí, na které se naše humanitární jednotka připravuje a se kterou máme letité zkušenosti. Nejedná se jen o zajištění a přepravu humanitární pomoci do postižené oblasti, ale především o nasazení našich členů v povodňové oblasti. Mezi hlavní úkoly, které na místě plníme, patří: distribuce humanitární pomoci, základní monitoring zdravotní a psychosociální, distribuce zdravotnického materiálu, péče o děti, seniory.

Invakuace

Do českého prostředí jsme zavedli tento nový pojem, který je ale již řadu let součástí krizové připravenosti v zahraničí. Jedná se o situace, kdy nebezpečí není uvnitř objektu (případ pro evakuaci), ale naopak v jeho okolí a je třeba ukrýt obyvatelstvo uvnitř budovy a zajistit mu po dobu hrozícího nebezpečí odpovídající péči.

Asistenční centra

Opět se jedná o novinku, která v západní Evropě má své uplatnění již řádově 20 let. V našich podmínkách se zatím o takové potřebě a péči o obyvatelstvo zasažené mimořádnou událostí neuvažovalo. Oč se jedná? Asistenční centra se primárně zřizují na místech, kde si mimořádná událost vyžaduje péči o zasažené, nezraněné obyvatelstvo a jejich blízké a příbuzné. Jedná se o situace velkých dopravních nehod, průmyslových havárií, povodní, míst s nařízenou evakuací apod. V souladu s principy Červeného kříže považujeme za správné a nutné pomoci lidem, kteří jsou v danou chvíli zasaženi událostí a potřebují v prvních okamžicích pomocnou ruku dříve, než se vlastními silami se situací vyrovnají.

Provoz evakuačních center a nouzového ubytování

Evakuační centra a nouzové ubytování si asi každý z nás umí představit v souvislosti s povodněmi. Ale v tzv. krizových zákonech se s nimi počítá i pro jiné události, které mohou mít za následek přesun obyvatelstva ze zasažené zóny do bezpečí (evakuační centrum) a další přesun do objektu, kde mohou obyvatelé setrvat v relativním komfortu do doby, než nebezpečí v okolí jejich domova odezní (jedná se právě o nouzové ubytování).

5KM – neboli 5 kritických minut

Velmi mladý projekt, na který jsme hrdí, protože je zdánlivě neobvyklý, ale jak se ukázalo opravdu potřebný. Přestože se Červený kříž již tradičně věnuje výuce první pomoci a v této oblasti si získal vysokou prestiž, zjistili jsme, že stejně tak důležité jako umět poskytnout první zdravotní pomoc je i dovednost umět si přivolat profesionální pomoc (záchraná služba, hasiči, policie).

Vypsané kurzy
 

Náš Facebook