Naše činnost

Úvodní strana » Naše činnost » Krizová připravenost » Humanitární jednotka

Humanitární jednotka

Humanitární jednotka

Co je humanitární jednotka?

Humanitární jednotka je tvořena dobrovolníky, kteří se vedle svého občanského povolání rozhodli být připraveni (technicky i kvalifikačně) pro případ nasazení při mimořádné události nebo krizového stavu (například stav nouze při povodních apod.).

Je nás aktuálně 58 členů, z čehož 30 je zařazeno do tzv. I. odřadu, který je schopen být na místě události (na území hl. m. Prahy) do 90 minut od jejího nahlášení. V případě celého území ČR je dojezdnost delší a závislá na dopravní dostupnosti. Členové II. odřadu (28 členů) jsou připraveni se zapojit do řešení mimořádné události v pozdějším čase, a to podle jejich možností. V průměru se nasazení při mimořádné události nebo při cvičení účastní 20–25 osob.

Myšlenka, která nás spojuje

Členové humanitární jednotky, jsou různých profesí, různého věku, různého vzdělání a různých zájmů. Spojuje nás však myšlenka, že v případě, kdy nastane mimořádná událost (například velká dopravní nehoda, požár panelového domu apod.) nebo krizový stav (například stav nouze při povodních), tak víme, že v tuto chvíli můžeme být užiteční především svojí aktivní pomocí a znalostí svého místa v systému pomoci. Je pravda, že každý může poskytnout pomoc již tím, že například finančně přispěje obětem události nebo zasahujícím složkám, ale my si myslíme, že dokud máme k tomu fyzické a psychické dispozice, tak můžeme být užiteční i jinak. Proto si dobrovolně ve volném čase zvyšujeme kvalifikaci formou potřebných kurzů (první zdravotní, psychosociální pomoci apod.), cvičíme koordinaci naší činnosti uvnitř jednotky i v součinnosti s ostatními, abychom mohli v případě mimořádné události být maximálně užiteční a mohli tak nabídnout více než finanční podporu. Neděláme to proto, abychom byli každý týden takto nasazeni, ani jednou za měsíc, možná jednou za rok a možná vůbec, ale pocit, že když něco nastane a my nebudeme nečině přihlížet, ale díky naší kvalifikaci se aktivně zapojíme do poskytované pomoci, je pro nás hodně důležitý.

Představujeme se

Humanitární jednotka (HJ) má dvojúrovňovou strukturu. Nejvýše je velitel HJ a jeho zástupce, v druhé úrovni pak velitelé jednotlivých družstev, kteří mají na starosti jejich administraci a komunikaci se členy. V současné době je celkem devět družstev, označených písmeny A – I., každé po cca 6 – 10 členech.

foto
Richard Smejkal – velitel HJ

Richard je odpovědný za chod celé humanitární jednotky, její přípravu a také nasazení. Ze své profese se snaží využívat především komunikační a organizační dovednosti. Jeho dlouhodobým cílem je, aby potenciál, který humanitární jednotka představuje, byl maximálně využíván a pomoc, která se občanům bezplatně nabízí, aby ve správnou chvíli na správném místě.

Jazyková vybavenost:
 • Angličtina, ruština, italština+špa­nělština (komunikačně)
Odpovědnost za projekty:
Vedení odborné přípravy:
 • Topografie
 • Typové činnosti (neboli Standardní operační postupy)

Pro moji činnost v humanitární jednotce jsou velmi důležití lidé, kteří mě obklopují a s nimiž společně sdílíme dobrý pocit z toho, že můžeme dnes udělat něco proto, abychom zítra mohli být ve správnou chvíli na správném místě a vykonat něco dobrého pro ty, které zasáhla nějaká katastrofa nebo nehoda…

foto
foto
Jazyková vybavenost:
 • Angličtina, francouzština
Odpovědnost za projekty:
 • KNP – Kontejner nouzového přežití HZS Praha – teoretický a praktický nácvik obsluhy
 • Personální záležitosti

HJ mi přináší možnost osobního rozvoje v oblasti krizového řízení a rovněž unikátní příležitost spolupracovat se schopnými lidmi na projektech zlepšující prostředí ve společnosti.

foto
Jiří Eichler – velitel družstva A
Jazyková vybavenost:
 • Angličtina, němčina
Odpovědnost za projekty:
 • Dispečink
Vedení odborné přípravy
 • Bude doplněno
foto
Tereza Váchová – velitel družstva B
Jazyková vybavenost:
 • Angličtina
Odpovědnost za projekty:
 • Bude doplněno
Vedení odborné přípravy
 • Bude doplněno
foto
Ondřej Valenta – velitel družstva C
Jazyková vybavenost:
 • Angličtina, španělština, němčina
Vedení odborné přípravy:
 • Poplachové směrnice
 • Telekomunikace, radiokomunikace

Na začátku jsem jen chtěl vědět, co dělat a jak se zachovat, když se stane nějaká krizová situace nebo když třeba jen vedle mě někdo omdlí. Proto jsem vstoupil do Českého červeného kříže a Humanitární jednotky, kde se tyto a jiné dovednosti cvičí systematicky a kvalitně. Otevřel se mi nový obzor dalších aktivit spojených s krizovým řízením, první psychickou pomocí, účastí na různých cvičeních i ostrých zásazích.

foto
Alena Habltová – velitel družstva D
Jazyková vybavenost:
 • Angličtina
Odpovědnost za projekty:
 • Emergency boxy
Vedení odborné přípravy
 • Bude doplněno
foto
Michal Dudek – velitel družstva E

Michalovo zaměření je spíše na technické dovednosti, neboť je absolventem energetické průmyslovky a v současné době studuje IT na UK.

Jazyková vybavenost:
 • Angličtina, základy svahilštiny
Odpovědnost za projekty:
Odborná příprava:
 • Radiokomunikace
 • Poplachové směrnice
 • Dispečink krizových linek HJ

V HJ působím proto, že mi připadá zajímavé spolupracovat s IZS a poskytovat duševní nebo materiální podporu těm, kteří to v daný okamžik potřebují. Nikdy nevíme, kdy to samé budeme potřebovat také. Mimo některá školení HJ provádím i preventivní činnost ve spolupráci s HZS nebo vzdělávacím projektem ČČK s názvem 5 kritických mi­nut.

foto
Klára Nováková – velitel družstva G
Jazyková vybavenost:
 • Angličtina, španělština, albánština, perština
Odpovědnost za projekty:

HJ ČČK mi nabízí prostor pro realizaci v rámci mnoha činností. Mezi ty nejzajímavější patří práce na přípravě a cvičeních HJ a také rozvoj znalostí z problematiky krizové připravenosti, zdravotní přípravy a v neposlední řadě nenahraditelné reálné zkušenosti z ostrých zásahů.

foto
Kateřina Čadilová – lektor první psychické pomoci

Kateřina je zodpovědná za psychologickou rovinu projektu a interní i externí výuku První psychické pomoci.

Jazyková vybavenost:
 • Angličtina, francouzština, němčina
Odpovědnost za projekty:
 • První psychická pomoc
Vedení odborné přípravy:
 • První psychická pomoc – interní a externí výuka

Možnost podílet se na zvýšení standardu humanity v České republice je pro mě nejvyšší motivací. Skutečnost, že jsem součástí procesu, který zlepšuje kvalitu bytí druhých lidi, a to nejen při mimořádných událostech, je největší odměnou. Za bonus považuji fantasticky tým motivovaných lidí plných energie a ochotných věnovat svůj volny čas dobré věci.

foto
Radko Pondělíček – lékař

Radko je v HJ jako hlavní zdravotnická autorita, neboť je vystudovaný lékař v aktivní službě.

Jazyková vybavenost:
 • Angličtina
Odborná příprava:
 • První zdravotní pomoc
 • Ošetřovatelství a péče u lůžka
foto
Jan Dvořák – MTZ

Honza je odpovědný za materiálně technickou základnu jednotky a má přehled o skladovacích prostorech a logistice.

Jazyková vybavenost:
 • Angličtina
Odborná příprava
 • Materiálně technická základna HJ ČČK Praha 1

Základní témata výcviku a školení

Ani cvičení ani ostré zásahy naší jednotky by nebyly možné, bez předchozí přípravy. Proto v průběhu roku pro své členy vypisujeme celou řadu školení a kursů, které rozšiřují kompetence každého z nás a činí z nás doborvolníky s kvalifikací pro mimořádné události.

 1. První zdravotní pomoc pro humanitární jednotky
 2. První psychická pomoc
 3. Ošetřovatelství a péče u lůžka
 4. Transport osob ve ztížených podmínkách, včetně improvizovaných pomůcek
 5. Právní základy krizové připravenosti
 6. Velení u zásahu z pohledu HZS ČR
 7. Radiokomunikace –dle standardů HZS ČR a AČR
 8. Topografie – základní orientace v mapě, s buzolou
 9. Topografie – hlášení gridu polde MGRS systému (WGS 84)
 10. Typová činnost (SOP) – zřízení a provoz evakuačního centra a nouzového ubytování
 11. Typová činnost (SOP) – letecká dopravní nehoda – Letiště Praha
 12. Typová činnost (SOP) – Invakuace
 13. CBRN – chemické, biologické, radiační nebezpečí a ochrana před ním
 14. Varování obyvatelstva, improvizovaná ochrana, ochrana ukrytím
 15. KNP – Kontejner nouzového přežití HZS Praha – teoretický a praktický nácvik obsluhy
 16. Vodní záchrana
 17. Pravidla sběru a distribuce humanitární pomoci
 18. Komunikační dovednosti a soft skills
 19. Komunikace s osobami se zvláštními potřebami
 20. Komunikace s narkomany
 21. Polachová směrnice humanitární jednotky a mechanismus svolání
 22. Řízení štábu podle standardů HZS ČR
 23. Sociální práce a mimořádná událost
 24. Duchovní pomoc při mimořádné události
Vypsané kurzy
 

Náš Facebook