Aktuality

Úvodní strana » Archiv aktualit » Mezinárodní federace ČK a ČP v boji proti ebole

Mezinárodní federace ČK a ČP v boji proti ebole

25.09.2014

Generální tajemník Mezinárodní federace ČK&ČP vyzval k větším investicím financí, materiálu i lidských zdrojů v boji s Ebolou v Západní Africe

New York / Ženeva: Po té, co Rada bezpečnosti OSN označila epidemii nemoci způsobené virem Ebola v Západní Africe za hrozbu obecné bezpečnosti, zdůraznil generální tajemník MF ČK&ČP Elhadj As Sy na zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku potřebu poskytnout dlouhodobou pomoc vládám, komunitám a organizacím na frontové linii boje s touto nemocí.

„Protože současný trend indikuje exponenciální nárůst počtu případů eboly, vyzýváme mezinárodní společenství k bezprostřednímu poskytnutí zdrojů – včetně finančních, materiálních a personálních – nutných k efektivní reakci na krizi v rozsahu odrážejícím velikost problému, který musíme zvládnout,“ řekl As Sy.

Minulý týden přijala Rada bezpečnosti OSN přijala rezoluci vyzývající státy poskytnout nutnou pomoc, včetně rozmístění zdravotnických zařízení a personálu, jako součást rostoucí reakce na hrozbu nemoci. RB OSN rovněž vyslovila v rezoluci uznání organizaci Lékaři bez hranic (MSF) a Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce za včasnou životy zachraňující práci poskytnutou oběma subjekty v zasažených zemích.E. As Sy uvedl: „Nadále zůstaneme zaměřeni na tuto misi a bude poskytovat podporu zasaženým komunitám před, během i po vypuknutí nemoci. Budeme nadále vkládat, podporovat a obměňovat náš personál a dobrovolníky, kteří v posledních měsících neúnavně pracovali navzdory ohromné fyzické a emoční zátěži. Významně přispěli k mobilizaci komunit, péči a podpoře nemocných, stejně jako k důstojnému a bezpečnému pohřbení těch, kteří podlehli. Tyto jejich činnosti jsou kritické v řetězu zvládání epidemie a umožňují ho právě prostřednictvím jejich jedinečného zapojení do komunit.“

Od propuknutí epidemie v březnu rozšířil Červený kříž svou reakci a preventivní činnosti napříč 14 zeměmi a jeho programy s rozpočtem 34,7 milionů CHF (791.700.000 Kč) zasahují 38 milionů lidí. Operace pořádané nebo podporované Červeným křížem zahrnují nakládání se zemřelými, zdravotní péči, psychologické služby, dohledávání kontaktů nakažených a výchovu k prevenci a redukci infekce. Celkem 133 zahraničních pracovníků a více než 4.000 dobrovolníků místních národních společností Červeného kříže působí v komunitách a pomáhají omezovat číření a dopady nemoci.

Týmy Červeného kříže zasahují v boji s nemocí v Guinee, Libérii, Sierra Leone a Nigérii, zatímco v dalších 10 zemích regionu jde o preventivní aktivity.

Centrum MF ČK&ČP pro léčbu eboly v Kenema doplňuje hrdinné úsilí Ministerstva zdravotnictví a dalších partnerů, jakou jsou MSF, ale jeho kapacita je již napjatá. Manažerka centra MF ČK&ČP Tiina Saarikoski vyzývá ke zvýšení prostředků k boji s rostoucím počtem případů. „Bez zvýšení počtu základního profesionálního zdravotnického personálu nemůžeme pomoci všem, kteří naši pomoc potřebují. To by mohlo mít významný dopad na šíření nemoci, neboť infekční pacienti zůstávají ve styku s rodinou a přáteli, což podporuje šíření viru. Včasný přístup ke zdravotnického zařízení a léčbě je klíčový pro maximalizaci šance na přežití,“ řekla.

Alasan Senghore, ředitel MF ČK&ČP pro Afriku, uvádí, že partnerství je klíčové a spolu s dalšími zdroji nezbytné pro efektivní reakci. „Žádný aktér sám nemůže nic učinit. Musíme všichni společně pracovat pro splnění ambiciózního cíle,“ řekl.

Tisková zpráva